Blogia
DEPÓSITO

Advertencias desde Sanidade polo uso do galego

Advertencias desde Sanidade polo uso do galego

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE SANIDADE
Delegación Provincial da Coruña

Servizo de Protección da Saúde

 

Eurofruit santiago S.L.
Polig. Ind. del Tambre
Mercagalia
Santiago de C. A Coruña

 

Asunto: Etiquetado de frutas

 

En relación co correcto etiquetado de frutas, o Real Decreto 1334/199, do 31 de xullo, sobre Norma Xeral de etiquetado, presentación e publicidade dos productos alimenticios, no seu artículo 18 establece:

"Las indicaciones obligatorias del etiquetado de los productos alimenticios que se comercialicen en España se expresaran, al menos, en la lengua oficial del Estado"

No caso de que nas inspeccións rutineiras realizadas polos Servizos Veterinarios Oficiais de Saúde Pública se constate o imcumprimento da citada lexislación, tomaranse as medidas oportunas por parte da Delegación Provincial de Sanidade.

A Coruña, 30 de mayo de 2006

O XEFE DE SERVIZO

 

FRANCISCO JAVIER FERRERAS DÍEZ

 

(Ademais da barbaridade do contido e advertencia, as numerosas faltas de ortografía e os castelanismos tamén son dese xefe de servizo) 

A advertencia en .pdf.

Na Mesa

Na Voz

 

1 comentario

Habitante único -

SAudamos umha nova proposta em rede:

www.ilhadeprata.blogspot.com